+420 774 632 342

O nás

Němé tváře…na nic se neptají, nic nekritizují, ačkoliv je co kritizovat. Antoine de Saint-Exupéry kdysi napsal ve své knize
,,Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal." Bohužel, všichni se tímto neřídí a na svět vyplouvá jedna kauza týraného zvířete za druhou.   Za zvíře týrané považujeme i zvíře opuštěné, ponechané napospas. Takovýchto opuštění, vypuštění, zanechání, odhození či ,,zapomenutí“ již mnoho bylo, mnoho přibývá. Novým domovem se pro opuštěnce stane útulek, depozit či stanice, kde na, kdo ví jak dlouho, čekají. Pár šťastlivců si přes železné mříže přijde vybrat nový majitel. Ale nebojte se, místo po nich hned zaplní nový nalezenec.

Práce v útulku, stanici či depozitu je hodna obdivu, i když bychom byli raději, kdyby nebyla zapotřebí.
Rozhodli jsme se pomoci lidem, kteří věnují svůj život záchraně života těch, kteří se neptají a nekritizují, jsou vděční za vodu a krmivo, teplý pelech, stelivo a alespoň trochu lidské lásky. Láska je naprosto nezbytná, ale nezbytné jsou také peníze. Svou činností se snažíme aktivně i finančně podpořit projekty zaměřené na zkvalitnění a zpříjemnění života zvířat v útulcích, stanicích a depozitech.

,, Velikost národa a jeho mravní rozvoj lze vyčíst ze způsobu, jakým zachází se svými zvířaty." Gándhí  - jakoukoliv zprávu, podnět či tušení o týrání zvířat oznamte prosím mailovou formou na info@packysobe.cz.